Executive Coaching

I'am not afraid of storms for I am learning how to sail.

–Alcott

The sky is the limit!?

Let’s go beyond your limits!

 

Wat is Executive Coaching:

 • Managers uitdagen hun grenzen te verleggen om zo te groeien voorbij de limieten van hun competentie
 • Opbouwen van mentale capaciteiten om professioneler met moeilijke situaties om te gaan
 • Delen van conceptuele kaders, reflecteren op eigen denken, gevoelens en functioneren: vergroten van het zelfbewustzijn waardoor groei van binnenuit wordt gestimuleerd
 

Waarvoor is Executive Coaching NIET geschikt:

 • Executive Coaching heeft kan nooit beschouwd worden als ‘de laatste kans’, als ‘reddingsboei’.
 

Voor wie is Executive Coaching waardevol:

 • CEO’s
 • Managers
 • Leidinggevenden
 • KMO bedrijfsleiders
 

Bottom line van Executive Coaching:

 • Behouden van een resultaat oriëntatie, ROI perspectief;
 • Partnership voor een grotere competentie en efficiëntie;
 • Engagement in de specifieke leidershap uitdagingen van de manager;
 • Integratie in werkomgeving;
 • Volledige vertrouwelijkheid is gegarandeerd;
 • Systemisch perspectief op leider, team en organisatie.
 

Voorwaarden:

 • Bereidheid om verantwoordelijkheid op te nemen voor eigen groei
 • Bereidheid kritisch te zijn en te reflecteren over eigen denken, gevoelens en gedrag
 • Bereidheid tot een open en proactieve communicatie
 • Bereidheid om tijd te investeren in zichzelf
 • Bereidheid te volharding in het nastreven van eigen doelen
 • De wil te hebben om te slagen
 

De 6 domeinen van Executive Coaching:

 • Professionele ontwikkeling: eigen verwachtingen, loopbaan progressie, toekomstige opties
 • Business in context:  huidige werkplaats omgeving
 • Organisatie dynamiek: organisatorische functionele rollen
 • Persoonlijke ontwikkeling: persoonlijkheid
 • Counseling: life coaching
 • Training  en kwalificaties: vaardigheden, competenties, talenten
 

Wat mag u van mij verwachten:

 • Professionaliteit van coaching
 • Volledige vertrouwelijkheid en discretie
 • Persoonlijke aanpak
 • Proactieve en open communicatie
 • Flexibel

 

contact

Learning is not attained by chance, it must be sought for with ardor and attented to with diligence.

–Abigail Adams